Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

HUMINE - CYFROWE LEKCJE ZS PROSZOWICE. CZ.5

Treść

Różnorodność komórek . Obserwacje mikroskopowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Anna Kozerska-Stanek

Recepcja twórczości Adama Mickiewicza  - ocena współczesnego pokolenia 

Lekcja języka polskiego w klasie IIB LO z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Małgorzata Słaby

 

Upamiętniamy Jerzego Nowosielskiego: Patrona Roku 2023

W styczniu 2023 r. obchodzimy stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego – wybitnego malarza, rysownika, scenografa, pedagoga, filozofa, teoretyka sztuki i myśliciela religijnego, uważanego za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon. Nowosielski uznawany jest za jedną z najwybitniejszych postaci polskiej kultury współczesnej. Nie tylko tworzył sztukę, ale także pisał o niej. Wykonał wyposażenie i polichromie licznych świątyń rzymskokatolickich, grekokatolickich i prawosławnych. Malował także akty kobiece i pejzaże oraz formy abstrakcyjne. Uczniowie klas maturalnych przygotowali zbiór informacji o tym artyście w formie linków do stron www, zapisując je na wirtualnej tablicy Padlet.

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Skutki przemiany Kurtza w ,,Jadrze Ciemności” Josepha Conrada

Uczniowie klasy 3 A LO przygotowywali materiał do dyskusji na  temat moralnych aspektów przemiany w życiu człowieka na  przykładzie bohatera literackiego z lektury ,,Jądro ciemności” Josepha Conrada. Na lekcji została wykorzystana  wirtualna tablica Padlet oraz internetowe zasoby   materiałów  związanych z tematem zajęć.

Aleksander Wójcik

 

Romeo i Julia - Materiały o sztuce i adaptacji scenicznej

Realizując zadania w ramach projektu Humine wykorzystujemy narzędzia TIK także w humanistyce. Uczniowie ZS - widzowie spektaklu teatralnego "Romeo i Julia" korzystają z możliwości wirtualnej tablicy Padlet dla stworzenia reportażu z przedstawienia teatralnego. Wszystko to we współpracy uczniów,  polonistów i nauczycieli informatyki.

Małgorzata Słaby
Anna Gruszka
Agnieszka Głowicka-Polkowska

Polonistyczne walentynki z Mickiewiczem

Jak zawsze lekcje literatury poszukują inspiracji w codzienności aby zyskać na atrakcyjności i zaciekawić współczesnego ucznia.

Małgorzata Słaby

Poznajemy właściwości tlenków

Badanie charakteru chemicznego tlenków i ich właściwości fizyczne. Zajęcia z wykorzystaniem platform edukacyjnych: ZPE i Nowa Era oraz smartfonów.

Anna Kozerska - Stanek

Patroni roku 2023 - Aleksandra Piłsudska

W roku 2023 przypada 60. rocznica śmierci Aleksandry Piłsudskiej – działaczki niepodległościowej, członkini Polskiej Organizacji Wojskowej i Polskiej Partii Socjalisty.

Została odznaczona orderami Virtuti Militari, Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Niepodległości. W czasie I wojny światowej wstąpiła do Legionów, była aresztowana i osadzona w obozie w Szczypiornie przez władze niemieckie. Już jako towarzyszka życia i żona Piłsudskiego, Aleksandra angażowała się w akcje charytatywne: organizowała pomoc dla sierot, pomagała przedszkolom, wspierała najbiedniejszych i bezdomnych.

Prezentacja uczniów przygotowana w aplikacji Prezi

Anna Sobesto

Nowoczesna medycyna w proszowickim szpitalu

W ramach lekcji języka angielskiego uczniowie klasy IIB (grupa biologiczno-chemiczna) przygotowali wizjonerską prezentację poświęconą nowoczesnej medycynie.

Jolanta Wójcik

Pułapki cyfrowego świata

Rozwój społeczeństw, a szczególnie gospodarki, edukacji i usług publicznych, jest obecnie możliwy dzięki sprawnemu przepływowi danych w internecie. Dlatego tak ważny stał się problem bezpieczeństwa w sieci.

Uczniowie klasy IIIB LO w ramach lekcji informatyki wcielili się w rolę ekspertów i przygotowali wystąpienia, wspomagane prezentacją multimedialną, na temat pułapek cyfrowego świata:

  • Jak bezpiecznie kupować w internecie?
  • Co wie o mnie mój telefon?
  •  Jak skutecznie niszczyć dane (nie tylko cyfrowe)?
  • Jak bezpiecznie posługiwać się kartami płatniczymi?

Fragmenty prezentacji udostępnili na wirtualnej tablicy Padlet.

Agnieszka Głowicka-Polkowska

276405