Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Treść

Drodzy Kandydaci,
Szanowni Rodzice Ósmoklasistów

16 maja 2022 roku rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w systemie elektronicznym OMIKRON i potrwa do 20 czerwca 2022 roku.

Oferta rekrutacyjna ZS Proszowice na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia dostępna jest na stronie www krakow.e-omikron.pl w zakładce Informator o ofercie, która dostępna jest w menu bocznym systemu rekrutacji. W wyszukiwarce ofert z listy należy wybrać: powiat proszowicki, dzielnica: powiat proszowicki.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w zakładkach: "Terminarz" oraz "Zasady i kryteria rekrutacji".


Rejestracja w systemie rekrutacyjnym OMIKRON dla wszystkich kandydatów odbywa się z wykorzystaniem numeru PESEL. Wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym wniosek, należy wydrukować. Podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów. Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne ze złożeniem go we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

OMIKRON

Przyjmowanie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na rok szkolny 2022/2023

 

113360