Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

HUMINE - CYFROWE LEKCJE W ZS PROSZOWICE. CZ.1

Treść

Lekcje języka angielskiego i informatyki metodą Webquest

Na lekcjach języka angielskiego i informatyki nauczyciele w ramach projektu zakładającego poszerzenie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii pracują z uczniami, doskonaląc umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych, użycia arkuszy współdzielonych, wyszukiwanie zdjęć i grafik, które można wykorzystać bez naruszania praw autorskich (np. public domain), w tym korzystania z Wikimedia Commons oraz Pixabay.

Anna Grzesiowska
Aleksandra Kahan
Jerzy Bojan
Rafał Kołton

Lekcja plastyki z użyciem aplikacji Art & Culture

Uczniowie kl. I A na lekcji plastyki wyszukiwali przy użyciu aplikacji Art & Culture greckie wazy w celu bliższego poznania antycznego malarstwa.

Andrzej Żurek

Lekcje przedsiębiorczości

,,Analiza ofert pracy - nowe miejsca pracy”. Uczniowie szukają ofert pracy. Zwracają uwagę na nowe technologie, które przyczyniają się do powstania interesujących miejsc pracy w związku z postępem technologicznym i popytem na nowe produkty. Sprawdzają jak aplikować o pracę. Nagrywają film, omawiają oferty.

Uczniowie analizują korzyści i koszty dla budżetu domowego związanego z inwestycjami w odnawialne źródła energii. Przygotowują prezentacje na podstawie inwestycji w rodzinnych gospodarstwach domowych. W trakcie lekcji nagrywają film promujący wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

Artur Wcisło

Lekcje informatyki i zajęcia z wychowawcą: Wirtualny Escape Room - Tajemnica Twierdzy Szyfrów

W ramach CodeWeek podczas lekcji informatyki i zajęć z wychowawcą zaproponowano uczniom zabawę escape room z wykorzystaniem smartfonów. W aplikacji genial.ly przygotowano Wirtualny Pokój Zagadek. Zadaniem uczniów było znalezienie klucza i wydostanie się z pomieszczenia w ustalonym z góry czasie. W odnalezieniu klucza – hasła pomagały specjalnie przygotowane zagadki.

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Projektowanie i budowa robotów z klocków SkriKit 

W ramach zajęć informatyki uczniowie klasy 3BP LO projektowali roboty przy użyciu kreatora Skribotów – aplikacja online, a uczniowie klasy 3AP LO składali roboty, wykorzystując klocki SkriKit.

Rafał Kołton

276399