Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

Erasmus +

Treść

Rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach jest  po raz kolejny beneficjentem programu „Praktyczne szkolenie zawodowe kluczem do europejskiego rynku pracy”, nr 2019-1-PL01-KA102-061671, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, przyznanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Projekt „Praktyczne szkolenie zawodowe kluczem do europejskiego rynku pracy” dedykowany jest uczniom Technikum, kształcącym w zawodach: technik ekonomista i technik hotelarstwa. W mobilności weźmie udział 40 uczniów, którzy odbędą swoje praktyki zawodowe w greckich przedsiębiorstwach branży hotelarskiej oraz finansowej. W ramach 2-tygodniowego pobytu w Grecji, oprócz wykonywania zadań zawodowych pod nadzorem mentorów i ekspertów wybranych dziedzin, przewidziane są także atrakcje kulturowe, służące lepszemu poznaniu tego kraju. Organizacją partnerską, która dbać będzie o wsparcie uczestników na miejscu, zapewniając najwyższy możliwy stopień bezpieczeństwa i komfortu będzie Golden Sun Mobility Center MONOPOZOF I.K.E., posiadający bogate doświadczenie w organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego w regionie Riwiery Olimpijskiej.

DOKUMENTY PROJEKTU

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

Formularz zgłoszeniowy

Lista rankingowa


Rok szkolny 2019/2020

Projekt „Praktyczne szkolenie zawodowe kluczem do europejskiego rynku pracy" nr 2019-1-PL01-KA102-061671 realizowany przez Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach

Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt ma na celu rozwinięcie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych – szczególnie w kwestii możliwości ich dostosowania i przydatności dla rynku pracy. Dedykowany jest dla 40 uczniów kształcących się w dziedzinie technik hotelarstwa oraz technik ekonomista. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 uczniów kształcących się w kierunku: technik hotelarstwa (16 uczniów) oraz technik ekonomista (24 osób) kształcących się w roku szkolnym 2019/2020 w klasach II i III, zwanych dalej Uczestnikami Projektu. Do udziału w Projekcie zostaną oni zakwalifikowani na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Organizacji wysyłającej.


Rok szkolny 2018/2019

Projekt „Małopolski wymiar edukacji" nr 2018-1-PL01-KA102-048674 realizowany przez Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt ma na celu rozwinięcie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych – szczególnie w kwestii możliwości ich dostosowania i przydatności dla rynku pracy. Dedykowany jest dla 30 uczniów kształcących się w dziedzinie technik hotelarstwa oraz technik ekonomista. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 uczniów kształcących się w kierunku: technik hotelarstwa (11 uczniów) oraz technik ekonomista (19 osób) kształcących się w roku szkolnym 2018/2019 w klasach II i III, zwanych dalej Uczestnikami Projektu. Do udziału w Projekcie zostaną oni zakwalifikowani na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną.

 

99787