Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

Erasmus +

Treść

Rok szkolny 2023/2024

Mamy przyjemność poinformować, że projekt „Przez Grecję do Europy” numer 2022-1-PL01-KA122-VET-000075675 został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Będzie on realizowany na zasadach programu Erasmus+. Kwota dofinansowania wynosi 65 036,00 euro.

Głównym założeniem projektu „Przez Grecję do Europy” jest realizacja zagranicznej mobilności zawodowej w Grecji, w której udział weźmie 30 uczniów oraz 3 nauczycieli pełniących role osób towarzyszących. Potrwa ona w sumie 16 dni (w tym 4 dni przeznaczone na podróż). W jej ramach młodzież z dwóch zawodów – Technik Hotelarstwa oraz Technik Ekonomista weźmie udział w 80-godzinnych praktykach zawodowych oraz programie edukacyjno-kulturowym. Partnerem w inicjatywie jest grecka organizacja przyjmująca Olympus Education Services, która każdego roku organizuje pobyty dla setki uczniów z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. Dzięki temu posiada ona bardzo bogate doświadczenie i jest gwarantem wysokiej jakości realizacji mobilności.

Głównymi celami projektu odpowiadającymi na zdiagnozowane na etapie wnioskowania potrzeby są:

  • Zdobycie przez uczniów umiejętności, wiedzy i doświadczenia związanego z kształconym zawodem w realiach prawdziwego zakładu pracy.
  • Rozwój umiejętności językowych, w tym w posługiwaniu się językiem angielskim wśród uczniów oraz nauczycieli, co pozwoli zintensyfikować ich dalszy rozwój zawodowy.
  • Wykreowanie u uczniów pozytywnych postaw związanych nie tylko z kompetencjami kulturowymi (otwartość, tolerancja), ale także zawodowymi (sumienność, punktualność, motywacja do pracy).
  • Pozyskanie i implementacja dobrych praktyk oraz standardów w zakresie metodologii edukacyjnej oraz wyposażenia pracowni nauki zawodu od zagranicznych firm.
  • Budowanie europejskiego wymiaru szkoły oraz jej pozytywnego wizerunku w regionie poprzez realizację projektów międzynarodowych.

Warto podkreślić, że jest to już kolejny projekt międzynarodowy realizowany przez naszą szkołę. Wcześniej mieliśmy także okazje implementować inicjatywy w ramach Programu Erasmus+ w ramach, którym uczniowie Zespołu Szkół im. B. Głowackiego wyjeżdżali na zagraniczne praktyki zawodowe. Były to projekty „Małopolski wymiar edukacji" nr 2018-1-PL01-KA102-048674 oraz „Praktyczne szkolenie zawodowe kluczem do europejskiego rynku pracy" nr 2019-1-PL01-KA102-061671.

Zakończenie rekrutacji na zagraniczne praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu FERS!

Zakończyła się rekrutacja do projektu „Przez Grecję do Europy” numer 2022-1-PL01-KA122-VET-000075675, który jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Poniżej znajduje się lista rankingowa, gdzie znalazły się wszystkie osoby zakwalifikowane oraz te, które w związku z mniejszą ilością punktów znalazły się na liście rezerwowej. W najbliższych dniach nastąpi podpisanie umów z uczestnikami oraz początek szkoleń przygotowawczych. W przypadku braku odwołań od wyników rekrutacji do 29 sierpnia, niniejsze wyniki wchodzą ostatecznie w życie.  W razie dodatkowych pytań lub chęci wglądu w dokumentacje prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu oraz Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej, Panią Małgorzatą Chudeusz.

Wszystkim zakwalifikowanym osobom gratulujemy!

Lista rankingowa - aktualizacja

Lista rankingowa

DOKUMENTY PROJEKTU

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

 

Rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach jest  po raz kolejny beneficjentem programu „Praktyczne szkolenie zawodowe kluczem do europejskiego rynku pracy”, nr 2019-1-PL01-KA102-061671, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, przyznanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Projekt „Praktyczne szkolenie zawodowe kluczem do europejskiego rynku pracy” dedykowany jest uczniom Technikum, kształcącym w zawodach: technik ekonomista i technik hotelarstwa. W mobilności weźmie udział 40 uczniów, którzy odbędą swoje praktyki zawodowe w greckich przedsiębiorstwach branży hotelarskiej oraz finansowej. W ramach 2-tygodniowego pobytu w Grecji, oprócz wykonywania zadań zawodowych pod nadzorem mentorów i ekspertów wybranych dziedzin, przewidziane są także atrakcje kulturowe, służące lepszemu poznaniu tego kraju. Organizacją partnerską, która dbać będzie o wsparcie uczestników na miejscu, zapewniając najwyższy możliwy stopień bezpieczeństwa i komfortu będzie Golden Sun Mobility Center MONOPOZOF I.K.E., posiadający bogate doświadczenie w organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego w regionie Riwiery Olimpijskiej.

DOKUMENTY PROJEKTU

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

Formularz zgłoszeniowy

Lista rankingowa


Rok szkolny 2019/2020

Projekt „Praktyczne szkolenie zawodowe kluczem do europejskiego rynku pracy" nr 2019-1-PL01-KA102-061671 realizowany przez Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach

Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt ma na celu rozwinięcie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych – szczególnie w kwestii możliwości ich dostosowania i przydatności dla rynku pracy. Dedykowany jest dla 40 uczniów kształcących się w dziedzinie technik hotelarstwa oraz technik ekonomista. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 uczniów kształcących się w kierunku: technik hotelarstwa (16 uczniów) oraz technik ekonomista (24 osób) kształcących się w roku szkolnym 2019/2020 w klasach II i III, zwanych dalej Uczestnikami Projektu. Do udziału w Projekcie zostaną oni zakwalifikowani na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Organizacji wysyłającej.


Rok szkolny 2018/2019

Projekt „Małopolski wymiar edukacji" nr 2018-1-PL01-KA102-048674 realizowany przez Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt ma na celu rozwinięcie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych – szczególnie w kwestii możliwości ich dostosowania i przydatności dla rynku pracy. Dedykowany jest dla 30 uczniów kształcących się w dziedzinie technik hotelarstwa oraz technik ekonomista. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 uczniów kształcących się w kierunku: technik hotelarstwa (11 uczniów) oraz technik ekonomista (19 osób) kształcących się w roku szkolnym 2018/2019 w klasach II i III, zwanych dalej Uczestnikami Projektu. Do udziału w Projekcie zostaną oni zakwalifikowani na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną.

 

276399