Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

Egzamin maturalny

Treść

Egzamin maturalny w formule 2023

Komunikaty

Harmonogram egzaminów w 2024 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2023/2024

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024r.

Komunikat o przyborach w 2024 r.

Komunikat o egzaminie z informatyki w 2024 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024

Formularze przydatne dla zdających

Organizacja

O egzaminie

Podstawa programowa

Informatory

Arkusze

 

Egzamin maturalny w formule 2015

Komunikaty

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024

Formularze przydatne dla zdających:

Organizacja

O egzaminie

Podstawa programowa

Informatory

Arkusze

268172