Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

Klauzule informacyjne

Treść

 

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

 

Informacja dla rodziców i opiekunów

Informacja dla pozostałych osób, których jednostka przetwarza dane

Informacja – monitoring wizyjny

Informacja - dla odwiedzających Facebooka

KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Konrad Jankoś iod@pq.net.pl

235887