Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

Egzamin zawodowy

Treść

Formuła 2019 - kwalifikacje trzyliterowe

Komunikaty

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2023 roku (Formuła 2019) Aktualizacja z dnia 22.08.2022 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku 2023 (Formuła 2019) Aktualizacja z dnia 30.08.2022 r.

Komunikat w sprawie zadań jawnych w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2023 roku (Formuła 2019) Dokument z dnia 19.08.2022 r.

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku 2023 (Formuła 2019) Dokument z dnia 19.08.2022 r.

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w roku szkolnym 2022/2023 Dokument z dnia 09.06.2022 r.

Zadania egzaminacyjne jawne - część praktyczna (Formuła 2019)

Organizacja

Zgłoszenia do egzaminu

Informatory

Dla kwalifikacji wg podstawy programowej z 2019 roku

 

185384