Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

Egzamin zawodowy

Treść

Formuła 2019 - kwalifikacje trzyliterowe

O egzaminie

Podstawa programowa

Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna)

Harmonogramy, komunikaty i informacje

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji Zima 2024 (opublikowany zostanie w grudniu 2023 r.)

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji Zima 2024 (opublikowany zostanie w grudniu 2023 r.)

Harmonogram egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2023/2024

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019 – przeprowadzany w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2024/2025

Informacja o wersjach oprogramowania do części praktycznej egzaminu, obowiązujących w sesji Zima 2024 w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości i technik handlowiec – Formuła 2012, Formuła 2017 i Formuła 2019

268145