Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

Prace Stowarzyszenia

Treść

GRANTY I PROJEKTY

"Wypocznijmy w szumie drzew"

"Wkręceni w czytanie"

"Z ziemi naszej do obcej"

"Zwiedzamy Europę"

"Czytanie jest modne". Popularyzacja książki, biblioteki i czytania wśród dzieci i młodzieży powiatu proszowickiego

"Czytanie jest cool!". Popularyzacja książki, biblioteki i czytania wśród dzieci i młodzieży szkolnej powiatu proszowickiego

"Zachować pamięć" - historia i kultura dwóch narodów. Projekt współpracy międzykulturowej polsko-izraelskiej 2014

"Ferie nie muszą być nudne". Zajęcia kulturalno-sportowe dla młodzieży gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu miasta i gminy Proszowice

Obóz profilaktyczno-sportowy młodzieży licealnej w Chochołowie

Julian Tuwim? Znam! Cykl przedsięwzięć edukacyjnych poświęconych poecie z kręgu "Skamandra" w związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2013 - Rokiem Juliana Tuwima

"Cudze chwalicie, swego nie znacie". Cykl wycieczek edukacyjno-krajoznawczych dla młodzieży w wieku 16-19 lat: Tokarnia-Chęciny

"Cudze chwalicie, swego nie znacie". Cykl wycieczek edukacyjnych dla młodzieży w wieku 16-19 lat: Sandomierz-Pszczyna

Międzyszkolny projekt czytelniczy pt. "Bibliomania" - edycja na rok szkolny 2012/2013

Międzyszkolny projekt czytelniczy "Bibliomania"

"Wspomnień czar". Organizacja konkursów, zawodów sportowych i wystawy upamiętniającej jubileusz 65 lat Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach

Międzyszkolny projekt czytelniczy pt. "Biblioteka - słowo, obraz, dźwięk"

Międzyszkolny projekt czytelniczy pt. "Czytam, więc jestem"

"Wspomnień czar... Prezentacje. Filmy. Zdjęcia" (audiobook)

Międzyszkolny projekt czytelniczy pt. "Radość czytania"

Projet edukacyjny pt. "Izba Pamięci Ziemi Proszowickiej"

Konkurs informatyczny na opracowanie projektu kalendarzyka na 2009 rok i jego publikacja

Konkursu wiedzy z historii Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach oraz o patronie placówki - Bartoszu Głowackim

Konkursu informatyczny - opracowanie projektu logo szkoły oraz wydanie okolicznościowych kalendarzyków na rok 2008

Konkurs oratorski o tytuł "Najlepszego mówcy"

 

 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 

Szanowni Państwo

Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. B. Głowackiego w Proszowicach

Ciągłe funkcjonowanie Stowarzyszenia w dużej mierze zależy od Państwa udziału w Stowarzyszeniu. Prosimy o wpłatę składek członkowskich w wysokości 25 złotych bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia (czytelnia biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Proszowicach) lub na podany poniżej numer konta:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. B. Głowackiego w Proszowicach

Bank Spółdzielczy w Proszowicach

Nr rachunku: 61 8597 0001 0010 0111 1272 0001

Imię i Nazwisko: ...............................................

Tytułem: składka członkowska za rok .................

Zgromadzone środki pozwolą na prowadzenie i rozszerzenie działalności statutowej w oparciu o własne środki finansowe, w szczególności będą mogły stanowić wkład własny przy pozyskiwaniu funduszy na rozwój placówki oraz organizację imprez edukacyjnych, sportowych i kulturalnych.

276400