Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

Projekty

Treść

Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie

Międzynarodowe wydarzenie organizowane w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Akcja skierowana jest do: placówek oświatowych każdego typu z całego świata znajdujące się w Polsce oraz współpracujących z nimi placówek partnerskich mieszczących się poza granicami Polski oraz szkół polskojęzycznych na świecie (np. szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej). Celem akcji jest: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; integracja środowiska lokalnego; pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe; wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi; zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Czytaj PL

Czytaj PL to największa akcja czytelnicza w kraju, a być może także i na świecie. Akcja ma charakter bezpłatnej wypożyczalni bestsellerowych ebooków i audiobooków. Aby wziąć w niej udział, należy pobrać aplikację mobilną Woblink i przy jej pomocy zeskanować kod QR umieszczony na jednej z oficjalnych grafik akcji. Kod QR jest kluczem do wirtualnej biblioteki. Akcja Czytaj PL jest od początku realizowana jako element programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Narodowe Czytanie

To coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

251966