Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

Kalendarz szkolny

Treść

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 04.09.2023

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 zgodnie z harmonogramem

do 08.09.2023

Uzupełnienie dokumentacji elektronicznej. Oddanie wymagań edukacyjnych. Zamieszczenie w e-dzienniku planów dydaktycznych (do zatwierdzenia)

13.09.2023

Zebranie rady pedagogicznej - godz. 16.00

26 - 27.09.2023

Zebrania z rodzicami - godz. 16. 00.
Przekazanie rodzicom wymagań edukacyjnych

19.10.2023

Zebranie Rady Pedagogicznej - godz.16.00

do 17.11.2023

Powiadomienie rodziców i uczniów - klasa VTP o przewidywanych ocenach końcowych niedostatecznych z przedmiotów zawodowych i wpisanie ich do dziennika

14 -15.11.2023

Zebrania z rodzicami - godz. 16.00

do 08.12.2023

Wpisanie ocen semestralnych klas maturalnych

15.12.2023

Koniec I semestru dla klas maturalnych

18. 12.2023

Początek semestru II dla klas maturalnych

18.12.2023

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjne śródroczne klas maturalnych - godz. 16.00

19.12.2023 Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych - godz. 16.00
23. -31. 12.2023 Zimowa przerwa świąteczna

do 26.01.2024 

Wpisanie ocen semestralnych pozostałym klasom

26.01.2024 Koniec semestru pozostałych klas
29.01.2024 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
29.01.2024 Początek semestru dla pozostałych klas
31.01.2024 Zebrania z rodzicami - bez klas maturalnych

12.02 - 25.02. 2024

Ferie zimowe

12.03.2024 Zebranie rady pedagogicznej - szkoleniowe
19 - 20.03. 2024 Zebrania z rodzicami wszystkich uczniów- godz.16.00
do 19.03.2024 Powiadomienie uczniów klas maturalnych o przewidywanych końcowych ocenach niedostatecznych i wpisanie ich do dziennika
28.03 - 02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
do 12.04.2024 Powiadomienie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych i wpisanie ich do dziennika
19.04.2024 Zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacyjna klas maturalnych – godz.16.00
26.04.2024 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
do 14.05.2024

Powiadomienie wychowawców, uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i wpisanie do dziennika

do 7.06.2024

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych i wpisanie ich do dziennika

14.06.2024 Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej- godz. 15.00
21.06.2024 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25.06.2024 Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej – godz.9.00

Praktyki zawodowe uczniów Technikum:

klasa IIIT: 06.05 - 31.05. 2024
klasa IVT: 06.05-31.05.2024

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2,3 listopada 2023

  • 2,7,8,9,10 maja 2024

  • 14,17,18 czerwca 2024

268183