Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

Kalendarz szkolny

Treść

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 01.09.2022

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 zgodnie z harmonogramem

do 9.09.2022

Uzupełnienie dokumentacji elektronicznej. Oddanie wymagań edukacyjnych. Zamieszczenie w e-dzienniku planów dydaktycznych (do zatwierdzenia)

14.09.2022

Zebranie rady pedagogicznej - godz. 16.00

27 - 28.09.2022

Zebrania z rodzicami. Przekazanie rodzicom wymagań edukacyjnych

19.10.2022

Zebranie Rady Pedagogicznej - godz.16.00

do 14.11.2022

Powiadomienie rodziców i uczniów - klasa IVTG o przewidywanych ocenach końcowych niedostatecznych z przedmiotów zawodowych i wpisanie ich do dziennika

15-16.11.2022

Zebrania z rodzicami

do 09.12.2022

Wpisanie ocen semestralnych klas maturalnych

09.12.2022

Koniec I semestru dla klas maturalnych

12. 12.2022

Początek semestru II dla klas maturalnych

14.12.2022

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjne śródroczne klas maturalnych - godz. 16.00

20.01.2023 

Wpisanie ocen semestralnych pozostałym klasom

23.01.2023 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
24-25.01.2023 Zebrania z rodzicami

27.01.2023

Koniec semestru dla pozostałych klas

30.01- 12.02.2023

Ferie zimowe

13.02.2023

Początek semestru dla pozostałych klas

14.03.2023 Zebranie rady pedagogicznej - szkoleniowe
15- 16.03. 2023 Zebrania z rodzicami wszystkich uczniów- godz.16.00
do 24.03.2023 Powiadomienie uczniów klas maturalnych o przewidywanych końcowych ocenach niedostatecznych i wpisanie ich do dziennika
06 -11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
do 14.04.2023 Powiadomienie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych i wpisanie ich do dziennika
24.04.2023 Zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacyjna klas maturalnych – godz.16.00
28.04.2023 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
do 19.05.2023

Powiadomienie wychowawców, uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i wpisanie do dziennika

do 7.06.2023

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych i wpisanie ich do dziennika

19.06.2023 Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej- godz. 9.00
23.06.2023 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27.06.2023 Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej – godz.9.00

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 31 października 2022

  • 2 maja 2023

  • 4, 5, 8 maja 2023

  • 9 czerwca 2023

128364