Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

Kalendarz szkolny

Treść

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 01.09.2021

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 zgodnie z harmonogramem

14.09.2021

Zebranie rady pedagogicznej - godz. 16.00

do 15.09.2021

Uzupełnienie dokumentacji elektronicznej. Oddanie wymagań edukacyjnych. Zamieszczenie w e-dzienniku planów dydaktycznych (do zatwierdzenia)

27 - 28.09.2021

Zebrania z rodzicami. Przekazanie rodzicom wymagań edukacyjnych

19.10.2021

Zebranie Rady Pedagogicznej

do 12.11.2021

Powiadomienie rodziców i uczniów - klasa IVT o przewidywanych ocenach końcowych z przedmiotów zawodowych

15-16.11.2021

Zebrania z rodzicami

do 09.12.2021

Wpisanie ocen semestralnych klas maturalnych

10.12.2021

Koniec I semestru dla klas maturalnych

13.12.2021

Początek semestru II dla klas maturalnych

14.12.2021

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjne śródroczne klas maturalnych

15.12.2021

Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych

14.01.2022

Koniec semestru dla pozostałych klas

do 14.01.2022

Wpisanie ocen semestralnych pozostałym klasom

17.01-30.01.2022

Ferie zimowe

30.01.2022

Początek semestru dla pozostałych klas

01.02.2022

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjne śródroczne

02-03.02.2022

Zebrania z rodzicami wszystkich uczniów

14.03.2022

Zebranie Rady Pedagogicznej - szkoleniowe

15-16.03.2022

Zebrania z rodzicami wszystkich uczniów

do 25.03.2022

Powiadomienie uczniów klas maturalnych o przewidywanych końcowych ocenach niedostatecznych i wpisanie ich do dziennika

do 13.04.2022

Powiadomienie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych i wpisanie ich do dziennika

14-19.04.2022

Wiosenna przerwa świateczna

25.04.2022

Zebranie Rady Pedagogicznej. Klasyfikacja klas maturalnych

29.04.2022

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

do 20.05.2022

Powiadomienie wychowawców, uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i wpisanie do dziennika

do 06.06.2022

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych i wpisanie ich do dziennika

20.06.2022

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

24.06.2022

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28.06.2022

Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2 listopada 2021

  • 12 listopada 2021

  • 7 stycznia 2022

  • 2 maja 2022

  • 4-6 maja 2022

  • 17 czerwca 2022

  • 22-23 czerwca 2022

59035