Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Treść

Drodzy Kandydaci,
Szanowni Rodzice Ósmoklasistów

Od 16 maja 2022 roku  do 20 czerwca 2022 roku trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w systemie elektronicznym OMIKRON.

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym OMIKRON dla wszystkich kandydatów odbywa się z wykorzystaniem numeru PESEL. Wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym wniosek, należy wydrukować. Podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów. Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne ze złożeniem go we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

OMIKRON

Przyjmowanie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

 

113359