Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Absolwentów

Treść

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W PROSZOWICACH

W dniu 1 kwietnia 2005r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał pod numerem KRS 0000231702 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. B. Głowackiego w Proszowicach nadając temu stowarzyszeniu osobowość prawną. Komitet założycielski tworzyli: Andrzej Gądzikiewicz, Agnieszka Głowicka-Polkowska, Sebastian Wypych.

Celem stowarzyszenia jest:

  1. Skupienie absolwentów Zespołu Szkół i przyjaciół szkoły zainteresowanych utrzymaniem kontaktów z placówką, kultywowanie pamięci i tradycji szkoły.
  2. Utrzymanie łączności absolwentów ze szkołą i jej władzami dla współpracy nad stałym jej rozwojem i pielęgnowaniem całokształtu tradycji związanych ze szkołą.
  3. Udzielanie aktywnej pomocy szkole w organizacji nauki, dydaktyki i wychowania. Pozyskiwanie funduszy na rozwój placówki.
  4. Utrzymywanie i poszerzanie kontaktu absolwentów poprzez wymianę informacji o ich działalności oraz osiągnięciach zawodowych, naukowych.
  5. Promowanie i realizowanie atrakcyjnych i nowatorskich programów pracy z dziećmi i młodzieżą.
  6. Działalność edukacyjno-szkoleniowa. 
268181