Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

HUMINE - CYFROWE LEKCJE W ZS PROSZOWICE. CZ.3

Treść

Alternatywne żródła energii

Na lekcji fizyki uczniowie klasy 3BP LO poznawali alternatywne źródła energii. Eksperymentując zamieniali różne formy energii dowiadując się, że poprawne ich wykorzystanie może ograniczyć zużycie nieodnawialnych źródeł energii, co za tym być może przyczyni się do obniżenia kosztów paliwa oraz  mniejszych szkód dla środowiska.

Beata Słaby

Międzynarodowe święto liczby pi: klasowy konkurs na Kahoot 

Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Liczby Pi to sposobność do sprawdzenia swojej wiedzy matematycznej przy użyciu platformy Kahoot. Na lekcji matematyki w klasie1B LO uczniowie wykorzystując smartfony rozwiązywali zadania matematyczne.

Beata Słaby

Składanie robotów SkriBot

Na lekcjach informatyki w dniu 16 marca uczniowie klas 3AP i 3BP LO w Proszowicach samodzielni składali roboty edukacyjne SkriBot. W trakcie montażu robota uczniowie doskonalili umiejętności z zakresu mechaniki, elektroniki i automatyki. Na kolejnych lekcjach pasjonaci informatyki klas 3 LO przejdą do programowania robotów na różnym poziomie zaawansowania.

Rafał Kołton

Alternatywne źródła energii

W ramach lekcji biologii zrealizowano temat poświęcony alternatywnym źródłom energii. W toku lekcji uczniowie wykorzystywali m.in. smartfony z dostępem do Internetu.  Młodzież przygotowała plakaty promujące ekologię oraz prezentacje multimedialne.

Anna Kozerska-Stanek

Problematyka źródeł energii i jej wykorzystania (cykl lekcji z historii)

Na zajęciach historii w klasach III AP i III BP LO omówiono następujące zagadnienia:

  • Wiek pary i węgla. Rewolucja przemysłowa.
  • Europa i świat od 1815 r. do połowy XIX w.
  • Przemiany gospodarcze i rozwój nauki i techniki na ziemiach polskich.

Na lekcjach wykorzystano materiały prezentacyjne i multimedialne. Młodzież wykorzystując smartfony wyszukiwała w Internecie dane statystyczne dotyczące zmian w rozwoju gospodarczym przed i po wprowadzeniu nowych źródeł energii oraz wynalazków. Wyniki swojej pracy uczniowie zapisali na współdzielonym formularzu oraz dokonali interpretacji graficznej.

Uczniowie ze smartfonami

Beata Zapiór

Writing a survey report, czyli jak napisać raport po przeprowadzeniu ankiety

Głównym elementem zajęć z języka angielskiego w klasie 3 BP LO było przeprowadzenie ankiety i przeanalizowanie wyników. Jak to zrobić najszybciej? Z Google survey lub aplikacją Kahoot. Na zajęciach uczniowie nie tylko tworzyli i przeprowadzali ankietę, ale również uczyli się jak analizować jej wyniki w języku obcym.

Agnieszka Bartoszek

Zagrożenia w cyberprzestrzeni - escape room 

Czy możliwe jest połączenie nauki z zabawą, angażującą fabułą oraz serią logicznych zagadek? Jak najbardziej! Escape roomy stają się coraz popularniejszą formą edukacji.  Na zajęciach z informatyki w klasie 1B LO młodzieży zaproponowano zabawę – quiz w formie pokoju zagadek na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni. Do rozwiązania quizu uczniowie wykorzystali smartfony.

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Globalne i lokalne problemy klimatyczne. Rola odnawialnych źródeł energii. Praktyczne zastosowanie OZE w gminie, w której mieszkam 

Na zajęciach wiedzy o społeczeństwie w klasie 2B LO młodzież dyskutowała o problemach klimatycznych i ekologii w aspekcie globalnym. Nadmierna eksploatacja bogactw naturalnych może przynieść nieodwracalne, tragiczne skutki. Ważna rola w powstrzymaniu procesu degradacji naturalnego środowiska przypada młodzieży. Stąd pomysł wykorzystania współdzielonego dokumentu Google do zaprezentowania przez uczniów opinii - głosu młodego pokolenia na temat: „Dlaczego warto podejmować działania na rzecz klimatu?” oraz wskazania postulatów do szkolnego programu pt. „Młodzież ZS Proszowice - Razem dla klimatu”. Uczniowie, wykorzystując platformę Padlet, wskazali przykłady zastosowania odnawialnych źródeł energii w najbliższym otoczeniu – gminie, w której mieszkają, jako alternatywy dla tradycyjnych paliw.

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Czy w Proszowicach jest smog? Gromadzenie danych z czujników Airly w arkuszu Google

Na zajęciach informatyki w klasach: 2A i 2B LO realizowano projekt edukacyjny pt. „Czy w Proszowicach jest smog?”. Zadaniem młodzieży było zebranie danych (w określonym przedziale czasowym) z czterech czujników AIRLY o stężeniu pyłów: PM 10; PM 2,5; PM1. Dane uczniowie pozyskiwali z mapy AIRLY lub aplikacji mobilnej. Wyniki zapisywano na współdzielonym arkuszu Google, dokonywano obliczeń oraz przedstawiano interpretację graficzną wyników.

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Odnawialne źródła energii

Na lekcji geografii i wychowawczej uczniowie zostali zapoznani z wiadomościami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii z ich cechami i wykorzystaniem. Podzielili się w zespoły, w ramach których samodzielnie poszukiwali i opracowywali wiadomości na temat wybranego źródła energii. Efektem projektu były przygotowane prezentacje, które uczniowie przedstawili na jednej z lekcji oraz postery, z których wykonali wystawę.

Prezentacja uczniów

Małgorzata Gubernat

Praca nad reportażem

W ramach lekcji języka polskiego uczniowie przygotowywali sprawozdania i reportaż nt. odnawialnych źródeł energii po spotkaniu z ekspertem.

Małgorzata Słaby

Chemia nieorganiczna

W ramach zajęć chemii w klasie 1B LO wykorzystano nowoczesne technologie informatyczne. Zajęcia miały także charakter praktyczny oparty na doświadczeniach.

Anna Kozerska-Stanek

276399