Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

OFERTA

Treść

Drogi Ósmoklasisto

Przed Tobą wybór dalszej drogi edukacyjnej - proponujemy naukę w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, szkole o długoletniej tradycji kształcenia.

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach jest szkołą pokoleniową, w której tradycje kształcenia przekazywane są z rodziców na dzieci, szkołą przygotowującą do egzaminu maturalnego i nauki na studiach, jak również dającą rzetelny zawód. Podstawowym celem szkoły jest przede wszystkim przygotowanie młodzieży do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zespół tworzą szkoły dzienne dla młodzieży: liceum ogólnokształcące, technikum i branżowa szkoła I stopnia. W szkole pracują nauczyciele z najwyższymi kwalifikacjami, doświadczeniem w pracy z młodzieżą i z pasją wykonują swój zawód.

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi Krakowa m.in.: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Akademią Górniczo-Hutniczą, Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości, Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II. Możemy się pochwalić współpracą z Instytutem Goethego w Krakowie, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Caritas Polska, Krakowską Kongregacją Kupiecką, przedsiębiorcami z powiatu proszowickiego oraz instytucjami kultury w powiecie i województwie.

Jesteśmy szkołą otwartą na nowe technologie – zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem za wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w edukacji. Szkoła jest dumna z wyróżnień: „Solidarna Szkoła”, „Szkoła z Klasą 2.0”, „Civis et patria”, „Szkoła Młodych Patriotów”.

Szkoła po raz czwarty zdobyła środki z Budżetu Obywatelskiego województwa małopolskiego i w roku szkolnym 2024/2025 realizować będzie projekt edukacyjny pt. „Nasze dziedzictwo”. Projekt ma za zadanie zaangażować młode pokolenie uczniów do aktywnego poznawania historii i kultury swojego narodu i regionu poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz wycieczkach programowych w Polsce oraz zagranicznych do Niemiec.

Szkoła jest także beneficjentem programu Erasmus Plus, w ramach którego uczniowie w klasie trzeciej i czwartej technikum realizują zagraniczne praktyki zawodowe. Oprócz zdobytego doświadczenia zawodowego w zagranicznych firmach, uczniowie doskonalą umiejętności językowe, uczestniczą w zajęciach edukacyjno - kulturowych, pozwalających na lepsze poznanie obyczajowości państwa przyjmującego. Uczniowie mają możliwość poznania nie tylko rynku pracy, ale także kultury oraz najważniejszych atrakcji turystycznych regionów, w których będą mieli okazję realizować swoje mobilności zawodowe.

W realizacji procesu nauczania wykorzystujemy nowoczesne środki dydaktyczne. Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami multimedialnymi z dostępem do WI-FI. Uczniom proponujemy ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz udział w różnorodnych imprezach i akcjach charytatywnych. Edukację szkolną wzbogacają liczne wyjazdy kulturalne do teatrów i kin, wycieczki edukacyjno - kulturowe, a także wycieczki dydaktyczno - krajoznawcze po Polsce i Europie. Szkoła współpracuje z partnerskimi placówkami z zagranicy. W 2018 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Gimnazjum w Nittenau w Bawarii.

Nasi uczniowie z powodzeniem zdają egzamin maturalny. Wyniki egzaminu maturalnego wskazują, że pod względem zdawalności Zespół Szkół w Proszowicach jest liderem nie tylko w powiecie, ale też w Małopolsce i kraju. Znakomite wyniki egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uplasowały proszowickie Technikum w rankingu najlepszych szkół miesięcznika „Perspektywy", przynosząc szkole znak jakości: "Brązowa Szkoła" (2019, 2023) i „Srebrna Szkoła" (2021, 2022).

Nasza młodzież może poszczycić się wieloma sukcesami w konkursach przedmiotowych, artystycznych, olimpiadach czy zawodach sportowych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim czy ogólnopolskim. Najlepsi uczniowie honorowani są Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczniom mającym kłopoty w nauce szkoła stwarza możliwość uzupełniania wiedzy na dodatkowych zajęciach wyrównujących.

Szkoła jest placówką bezpieczną, z całodobowym systemem monitorowania wizyjnego. Dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną, zapleczem sportowym z nowoczesną siłownią, kompleksem boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią oraz wirtualną strzelnicą laserową.

ZOBACZ INFORMATOR

258393