Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

Strzelnica w powiecie 2022

Treść

W ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej pt. „Strzelnica w powiecie 2022” w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego powstała wirtualna strzelnica, na którą pozyskano dotację w wysokości 128 800 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 161 000 zł.

Program „Strzelnica w powiecie 2022” ma na celu dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił.

Program ma na celu:

  1. Rozwój sportu strzeleckiego w Polsce;
  2. Zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego), w szczególności w miejscach, w których nie ma dostępu do strzelnic bojowych;
  3. Podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów szkół i członków organizacji pro-obronnych, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej;
  4. Aktywizacja formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim.

Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego przeznaczona jest do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w oparciu o multimedialny, laserowy system szkolno - treningowy „POJEDYNEK” w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz realizacji strzelań o urozmaiconym stopniu skomplikowania, na różnych wirtualnych odległościach, przy zmiennych warunkach oświetlenia, z podstaw strzeleckich: leżąc, klęcząc, stojąc. Strzelnica umożliwia prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni).

Prawo korzystania z wirtualnej strzelnicy mają uczniowie szkół prowadzących działalność dydaktyczno - wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa oraz inne osoby upoważnione przez Dyrekcję Szkoły.

Korzystanie z wirtualnej strzelnicy jest możliwe tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą Dyrekcji Szkoły oraz osoby upoważnionej do zarządzania strzelnicą a szkolenie odbywa się według harmonogramów uzgodnionych z zainteresowanymi podmiotami (osobami) i podpisanymi z nimi porozumieniami.

 

 

258398