Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Treść

W piątek 2 grudnia 2022 r. w Auli Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom z Krakowa i okolicznych powiatów, którzy otrzymali to stypendium w roku szkolnym 2022/2023. W gronie stypendystów znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach: Izabela Musiał, Maciej Żurek, Jakub Stankowski. Pamiątkowe dyplomy wręczyła Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

W tym roku szkolnym, w całej Małopolsce, stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 439 uczniów.  Stypendium przyznawane jest osobom, które w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. To ogromne wyróżnienie nie tylko dla uczniów, ale także ich szkół, nauczycieli i rodziców.

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy!

213072