Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

SREBRNA TARCZA DLA TECHNIKUM W RANKINGU MIESIĘCZNIKA "PERSPEKTYWY"

SREBRNA TARCZA DLA TECHNIKUM W RANKINGU MIESIĘCZNIKA

Treść

Techikum w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, po raz kolejny, znalazło się w gronie najlepszych szkół w 24 rankingu przygotowanym przez miesięcznik "Perspektywy". Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy szkoła ma prawo do używania w 2022 roku i w latach następnych tytułu honorowego  "Srebrnej Szkoły 2022" wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości:

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

59027