Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE – GRECJA 2022

REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE – GRECJA 2022

Treść

Mamy przyjemność ogłosić, że rusza rekrutacja do udziału w projekcie pt. „Praktyczne szkolenie zawodowe kluczem do europejskiego rynku pracy”, nr 2019-1-PL01-KA102-061671. Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt zakłada realizację dwutygodniowej zagranicznej mobilności zawodowej dla 40 uczniów naszej szkoły (16 Techników Hotelarstwa oraz 24 Techników Ekonomistów). Odbędzie się ona w Grecji w dniach 13-26 maja 2022 roku (+ 2 dni przeznaczone na podróż). W jej ramach uczniowie realizować będą 80-godzinny program praktyk zawodowych w greckich przedsiębiorstwach oraz program edukacyjno-kulturowy.

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i złożeniem Formularza zgłoszeniowego (dostępny w sekretariacie szkoły oraz poniżej w formie załącznika) do Koordynatora Projektu – Pani Małgorzaty Chudeusz, w terminie przewidzianym przez niniejszy harmonogram:

A. 05.01.2022 – 21.01.2022 – Akcja informacyjna

B. 21.01.2022 – 04.02.2022 – Składanie formularzy zgłoszeniowych

C. 07.02.2022 – Ogłoszenie list rankingowych

D. 07.02.2022 – 11.02.2022 – procedura odwoławcza

E. 14.02.2022 – ostateczne zatwierdzenie wyników

F. 18.02.2022 – podpisanie umów z uczestnikami projektu.

 

DOKUMENTY PROJEKTU

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

Formularz zgłoszeniowy

40395