Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

LIST GRATULACYJNY Z MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

LIST GRATULACYJNY Z MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Treść

Na pocżątku wakacji do szkoły wpłynął miły list gratulacyjny z Ministerstwa Sprawiedliwości, skierowany do Dyrektora Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, w związku z udziałem uczniów w Ogólnopolskim Konkursie pt. "Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska - jest także dla mnie!"

Celem Konkursu było zwiększenie świadomości społeczeństwa o funkcjonowaniu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a w szczególności zachęcenie do korzystania z tego systemu przez osoby poniżej 18 roku życia. Konkurs miał również na celu rozszerzenie rozpoznawalności usług świadczonych ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

276403