Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

„EDUKACJA Z WOJSKIEM” – PILOTAŻOWY PROGRAM EDUKACYJNO-OBRONNY W ZS PROSZOWICE

„EDUKACJA Z WOJSKIEM” –  PILOTAŻOWY PROGRAM EDUKACYJNO-OBRONNY W ZS PROSZOWICE

Treść

„Edukacja z wojskiem” to program edukacyjno-obronny - przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Jego głównym celem i założeniem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem. Szkolenia łączą teorię i praktykę. Zawierają treści z pogranicza: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej.

Uczniowie poznają m. in. z zasady alarmowania, sposoby szukania i wzywania pomocy, podstawy ewakuacji i schronienia oraz nawyki udzielania pomocy.

268150