Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

REKRUTACJA DO ZS PROSZOWICE NA ROK SZKOLNY 2024/2025 ROZPOCZĘTA

REKRUTACJA DO ZS PROSZOWICE NA ROK SZKOLNY 2024/2025 ROZPOCZĘTA

Treść

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice Ósmoklasistów!

13 maja 2024 roku rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w systemie elektronicznym OMIKRON i potrwa do 4 lipca 2024 roku.

https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/omikron-public/

✅Wniosek rekrutacyjny wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym musi zostać podpisany przez przynajmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna kandydata.

✅Wniosek można podpisać profilem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym. Warunkiem skorzystania z tej możliwość jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego. Podpisanie wniosku za pomocą e-podpisu nie wymaga złożenia wniosku w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru.

✅Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości podpisania wniosku rekrutacyjnego e-podpisem, wniosek rekrutacyjny zapisany w systemie drukują, podpisują odręcznie i składają w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów.

‼️ Wniosek, który nie zostanie podpisany e-podpisem lub nie zostanie złożony w placówce pierwszego wyboru nie będzie rozpatrywany w procesie rekrutacji do szkół.

‼️ W RAZIE PROBLEMÓW Z WYPEŁNIENIEM WNIOSKU W SYSTEMIE OMIKRON – ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU SZKOŁY.

ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA NAUKI W ZS PROSZOWICE!

258393