Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

"OCKNIJ SIĘ, NIE ŻYJ W ILUZJI" - CERTYFIKATY DLA UCZNIÓW SZKOŁY BRANŻOWEJ ZA UDZIAŁ W KONKURSIE FILMOWYM

Treść

Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach: Kamila Wójcik, Nikola Dusza, Klaudia Stojek, Dawid Sokół wzięli udział w konkursie filmowym  pt.: "Ocknij się, nie żyj w iluzji" . Konkurs był wydarzeniem skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa małopolskiego. Uczniowie proszowickiej szkoły branżowej zostali uhonorowani certyfikatami. 

Konkurs miał na celu promowanie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień behawioralnych i uzależnień od środków psychoaktywnych, promowanie wiedzy na temat działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień, a także kształtowanie świadomości na temat niebezpieczeństw i zagrożeń jakie stwarza zażywanie substancji psychoaktywnych.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu dowolną techniką audiowizualną krótkometrażowego filmu edukacyjnego wpisującego się w temat i cele konkursu.

251967