Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI NA ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI W RAMACH PROGRAMU FERS!

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI NA ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI W RAMACH PROGRAMU FERS!

Treść

Zakończyła się rekrutacja do projektu „Przez Grecję do Europy” numer 2022-1-PL01-KA122-VET-000075675, który jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Poniżej znajduje się lista rankingowa, gdzie znalazły się wszystkie osoby zakwalifikowane oraz te, które w związku z mniejszą ilością punktów znalazły się na liście rezerwowej. W najbliższych dniach nastąpi podpisanie umów z uczestnikami oraz początek szkoleń przygotowawczych. W przypadku braku odwołań od wyników rekrutacji do 29 sierpnia, niniejsze wyniki wchodzą ostatecznie w życie.  W razie dodatkowych pytań lub chęci wglądu w dokumentacje prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu oraz Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej, Panią Małgorzatą Chudeusz.

Wszystkim zakwalifikowanym osobom gratulujemy!

Lista rankingowa - aktualizacja

Lista rankingowa

258391