foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Okres przedświąteczny to najlepszy czas, aby okazać wsparcie osobom potrzebującym pomocy z naszych społeczności szkolnych i lokalnych. Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach po raz kolejny realizuje program "Razem na Święta", pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.

Wolontariat w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach ma wieloletnią tradycję. Bycie wolontariuszem to odpowiedzialność i satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej potrzebuje. Zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowa od podopiecznego. Wie o tym młodzież Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, która rokrocznie włącza się w ogólnopolskie akcje charytatywne, a także podejmuje działania spontaniczne – gromadząc fundusze na realizację autorskich projektów pomocowych.

6 grudnia to szczególny dzień – Mikołajki, dlatego wolontariusze z Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach postanowili obdarować upominkami małych pacjentów przebywających tego dnia na oddziale dziecięcym w miejscowym szpitalu. Dary od społeczności szkolnej w postaci mebli, książek, gier i zabawek uzupełnią szpitalny pokoik zabaw. 

Wolontariat stwarza szansę na zawarcie nowych przyjaźni, wywiera wpływ na zmiany społeczne w lokalnym środowisku. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości i ma wymiar edukacyjno – wychowawczy, bo młodzież wie, że: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Organizatorzy projektu składają serdeczne podziękowania całej społeczności ZS Proszowice za ofiarność oraz Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach za logistyczne wsparcie.

 

 

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Zobacz zdjęcia

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.