PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA - Ewa Sagan

WICEPRZEWODNICZĄCA - Anna Psica

SEKRETARZ - Edyta Krusiec

SKARBNIK - Danuta Baradziej-Czajka

 

KOMISJA REWIZYJNA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Magdalena Jakubowska

Agnieszka Kania

Monika Kura