foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach posiada własne konto, na które można dokonywać wpłat.Zachęcamy wszystkich Państwa do skorzystania z tej formy płatności.

Numer konta: 02859700010011011563170001

TRMINARZ ZEBRAŃ 2019/2020

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

28.08.2019 godz. 15.00 (LO i T) godz.16.00 (Br. I stopnia)

Zebrania z rodzicami uczniów

26.09.2019 godz. 15.00 (szkoła branżowa)
26.09. 2019 godz. 16.00 (LO, T)

Zebrania z rodzicami uczniów

18.11.2019 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych

17.12.2019 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III

23.01.2020 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami uczniów

18.03.2020 godz. 16.00

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych (w formie pisemnej)

10.06.2020

 

 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA - Ewa Sagan

WICEPRZEWODNICZĄCA - Anna Psica

SEKRETARZ - Edyta Krusiec

SKARBNIK - Danuta Baradziej-Czajka

 

KOMISJA REWIZYJNA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Magdalena Jakubowska

Agnieszka Kania

Monika Kura

 

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 01.09.2020  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 zgodnie z harmonogramem

04.09.2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla szkół zaocznych godz. 15.00

14.09.2020

Zebranie rady pedagogicznej - godz. 16.00

do 15.09.2020

Uzupełnienie dokumentacji elektronicznej

do 20.09.2020

Oddanie wymagań edukacyjnych

do 20.09.2020

Zamieszczenie w e-dzienniku planów dydaktycznych /do zatwierdzenia/

do 30.092020

Przekazanie rodzicom wymagań edukacyjnych

do 13.11.2020

Powiadomienie rodziców i uczniów – klasa IV T o przewidywanych ocenach końcowych z przedmiotów zawodowych

do 10.12.2020

Wpisanie ocen semestralnych

11.12.2020

Koniec I semestru dla klas maturalnych

do 13.12.2020

Zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja klas maturalnych

14.11.2020

Wpisanie ocen semestralnych - klasy maturalne

25.01.2021

Początek semestru II dla klas I, II i III

do 25.03.2021

Powiadomienie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 16.04.2021

Powiadomienie o przewidywanych ocenach końcowych klas maturalnych

26.04.2021

Zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja klas maturalnych

30.04.2021

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

do 21.05.2021

Powiadomienie wychowawców, uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 7.06.2021

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych

21.06.2021

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

25.06.2021

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.2021

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 4-6 maja 2021
  • 4 czerwca 2021
  • 21-24 czerwca 2021

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.