foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

"Trzeba koniecznie pamiętać, skąd się wyszło..."
(Cyprian Kamil Norwid)

 

Mury Liceum Ogólnokształcącego  w Proszowicach na przestrzeni 7 dekad opuściło blisko 5 tys. absolwentów, którzy odnieśli znaczące sukcesy w wielu dziedzinach nauki, kultury i sztuki, polityki czy kościoła.

 

Jerzy Artymiak - Absolwent LO w Proszowicach AD 1981. Polski prawnik i wojskowy, pułkownik Wojska Polskiego, od 2012 Naczelny Prokurator Wojskowy i zastępca Prokuratora Generalnego.


Kazimierz Bujakowski - Absolwent LO w Proszowicach AD 1975. Polski inżynier, doktor nauk technicznych, nauczyciel akademicki – wykładowca w Katedrze Geomatyki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. W latach 2004 - 2010 zastępca prezydenta Krakowa. Od 1999 do 2001 i od 2012 roku główny geodeta kraju.


Antoni Dyduch - Absolwent LO w Proszowicach AD 1958. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Kierownik Kliniki Dziecięcej Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Konsultant wojewody śląskiego do spraw pediatrii oraz koordynator do spraw pediatrii na Wydziale Lekarskim w Zabrzu. Prorektor do spraw studenckich i szkolenia podyplomowego Śląskiej Akademii Medycznej, członek Senatu tejże uczelni. Członek wielu towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i innych.


Adrian Furgalski - Absolwent LO w Proszowicach AD 1995. Politolog . Specjalista analityk w sprawach polityki transportowej, monitoringu stanu branży i prognoz rozwoju transportu. Wiceprezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Autor licznych publikacji prasowych oraz stały komentator prasowy i telewizyjny spraw z zakresu transportu.


Kazimierz Gurda - Absolwent LO w Proszowicach AD 1972. Doktor nauk teologicznych. W latach 1998–2005 rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Biskup pomocniczy kielecki w latach 2005–2014, od 2014 roku biskup diecezjalny siedlecki.


Michał Jagiełło - Absolwent LO w Proszowicach AD 1959. Pisarz, poeta, eseista, publicysta. Miłośnik i znawca Tatr, taternik, alpinista, ratownik TOPR. Od jesieni 1989 przez 8 lat piastował w kilku kolejnych rządach funkcję wiceministra. Od 1998 do marca 2007 dyrektor Biblioteki Narodowej. Przez wiele lat przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.


Jan Józef Janicki - Absolwent LO w Proszowicach AD 1964. Duchowny rzymskokatolicki. Postanowieniem Prezydenta RP otrzymał w 2004 roku tytuł profesora nauk teologicznych. Wykładowca na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie, a także Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Członek Polskiej Akademii Umiejętności.


Artur Koziołek - Absolwent LO w Proszowicach AD 1990. Dziennikarz - szef serwisów informacyjnych w TVP Info oraz prowadzący „Info Dziennik" na antenie tej stacji. Rzecznik prasowy w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.


Jan Kubik - Absolwent LO w Proszowicach AD 1962. Ekonomista, pracownik administracji skarbowej wszystkich szczebli, były wiceminister finansów. Poseł na Sejm II i IV kadencji. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.


Czesława Pilarska (nazwisko panieńskie Grochot) - Absolwentka LO w Proszowicach AD 1985. Polska szachistka dwukrotnie zdobyła tytuł młodzieżowej mistrzyni Polski w kategorii do 23 lat. W 1990 roku zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski w szachach szybkich. W 1991 roku zdobyła tytuł mistrzyni kraju. Od 1993 roku mistrzyni międzynarodowa - zremisowała w symultanie z mistrzem świata, Garrim Kasparowem. Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


Piotr Skucha - Absolwent LO w Proszowicach AD 1964. Doktor nauk teologicznych. Studia doktoranckie odbył w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie. Pracę doktorską obronił również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1987–1992 biskup pomocniczy kielecki, od 1992 roku biskup pomocniczy sosnowiecki.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

PREZES - Małgorzata Słaby

WICEPREZES - Agnieszka Głowicka-Polkowska

SEKRETARZ - Aleksander Wójcik

SKARBNIK - Klaudia Suchińska

CZŁONEK - Sebastian Wypych

GRANTY I PROJEKTY

"Wypocznijmy w szumie drzew"

"Wkręceni w czytanie"

"Z ziemi naszej do obcej"

"Zwiedzamy Europę"

"Czytanie jest modne". Popularyzacja książki, biblioteki i czytania wśród dzieci i młodzieży powiatu proszowickiego

"Czytanie jest cool!". Popularyzacja książki, biblioteki i czytania wśród dzieci i młodzieży szkolnej powiatu proszowickiego

"Zachować pamięć" - historia i kultura dwóch narodów. Projekt współpracy międzykulturowej polsko-izraelskiej 2014

"Ferie nie muszą być nudne". Zajęcia kulturalno-sportowe dla młodzieży gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu miasta i gminy Proszowice

Obóz profilaktyczno-sportowy młodzieży licealnej w Chochołowie

Julian Tuwim? Znam! Cykl przedsięwzięć edukacyjnych poświęconych poecie z kręgu "Skamandra" w związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2013 - Rokiem Juliana Tuwima

"Cudze chwalicie, swego nie znacie". Cykl wycieczek edukacyjno-krajoznawczych dla młodzieży w wieku 16-19 lat: Tokarnia-Chęciny

"Cudze chwalicie, swego nie znacie". Cykl wycieczek edukacyjnych dla młodzieży w wieku 16-19 lat: Sandomierz-Pszczyna

Międzyszkolny projekt czytelniczy pt. "Bibliomania" - edycja na rok szkolny 2012/2013

Międzyszkolny projekt czytelniczy "Bibliomania"

"Wspomnień czar". Organizacja konkursów, zawodów sportowych i wystawy upamiętniającej jubileusz 65 lat Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach

Międzyszkolny projekt czytelniczy pt. "Biblioteka - słowo, obraz, dźwięk"

Międzyszkolny projekt czytelniczy pt. "Czytam, więc jestem"

"Wspomnień czar... Prezentacje. Filmy. Zdjęcia" (audiobook)

Międzyszkolny projekt czytelniczy pt. "Radość czytania"

Projet edukacyjny pt. "Izba Pamięci Ziemi Proszowickiej"

Konkurs informatyczny na opracowanie projektu kalendarzyka na 2009 rok i jego publikacja

Konkursu wiedzy z historii Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach oraz o patronie placówki - Bartoszu Głowackim

Konkursu informatyczny - opracowanie projektu logo szkoły oraz wydanie okolicznościowych kalendarzyków na rok 2008

Konkurs oratorski o tytuł "Najlepszego mówcy"

 

 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 

Szanowni Państwo

Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. B. Głowackiego w Proszowicach

Ciągłe funkcjonowanie Stowarzyszenia w dużej mierze zależy od Państwa udziału w Stowarzyszeniu. Prosimy o wpłatę składek członkowskich w wysokości 25 złotych bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia (czytelnia biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Proszowicach) lub na podany poniżej numer konta:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. B. Głowackiego w Proszowicach

Bank Spółdzielczy w Proszowicach

Nr rachunku: 61 8597 0001 0010 0111 1272 0001

Imię i Nazwisko: ...............................................

Tytułem: składka członkowska za rok .................

Zgromadzone środki pozwolą na prowadzenie i rozszerzenie działalności statutowej w oparciu o własne środki finansowe, w szczególności będą mogły stanowić wkład własny przy pozyskiwaniu funduszy na rozwój placówki oraz organizację imprez edukacyjnych, sportowych i kulturalnych.

 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W PROSZOWICACH

W dniu 1 kwietnia 2005r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał pod numerem KRS 0000231702 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. B. Głowackiego w Proszowicach nadając temu stowarzyszeniu osobowość prawną. Komitet założycielski tworzyli: Andrzej Gądzikiewicz, Agnieszka Głowicka-Polkowska, Sebastian Wypych.

Celem stowarzyszenia jest:

  1. Skupienie absolwentów Zespołu Szkół i przyjaciół szkoły zainteresowanych utrzymaniem kontaktów z placówką, kultywowanie pamięci i tradycji szkoły.
  2. Utrzymanie łączności absolwentów ze szkołą i jej władzami dla współpracy nad stałym jej rozwojem i pielęgnowaniem całokształtu tradycji związanych ze szkołą.
  3. Udzielanie aktywnej pomocy szkole w organizacji nauki, dydaktyki i wychowania. Pozyskiwanie funduszy na rozwój placówki.
  4. Utrzymywanie i poszerzanie kontaktu absolwentów poprzez wymianę informacji o ich działalności oraz osiągnięciach zawodowych, naukowych.
  5. Promowanie i realizowanie atrakcyjnych i nowatorskich programów pracy z dziećmi i młodzieżą.
  6. Działalność edukacyjno-szkoleniowa.

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.