Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Starostwo Powiatowe w Proszowicach