KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 01.09.2020  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 zgodnie z harmonogramem

04.09.2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla szkół zaocznych godz. 15.00

14.09.2020

Zebranie rady pedagogicznej - godz. 16.00

do 15.09.2020

Uzupełnienie dokumentacji elektronicznej

do 20.09.2020

Oddanie wymagań edukacyjnych

do 20.09.2020

Zamieszczenie w e-dzienniku planów dydaktycznych /do zatwierdzenia/

do 30.092020

Przekazanie rodzicom wymagań edukacyjnych

do 13.11.2020

Powiadomienie rodziców i uczniów – klasa IV T o przewidywanych ocenach końcowych z przedmiotów zawodowych

do 10.12.2020

Wpisanie ocen semestralnych

11.12.2020

Koniec I semestru dla klas maturalnych

do 13.12.2020

Zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja klas maturalnych

14.11.2020

Wpisanie ocen semestralnych - klasy maturalne

25.01.2021

Początek semestru II dla klas I, II i III

do 25.03.2021

Powiadomienie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 16.04.2021

Powiadomienie o przewidywanych ocenach końcowych klas maturalnych

26.04.2021

Zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja klas maturalnych

30.04.2021

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

do 21.05.2021

Powiadomienie wychowawców, uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 7.06.2021

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych

21.06.2021

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

25.06.2021

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.2021

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 4-6 maja 2021
  • 4 czerwca 2021
  • 21-24 czerwca 2021