foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 01.09.2021  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 zgodnie z harmonogramem

14.09.2021

Zebranie rady pedagogicznej - godz. 16.00

do 15.09.2021

Uzupełnienie dokumentacji elektronicznej. Oddanie wymagań edukacyjnych. Zamieszczenie w e-dzienniku planów dydaktycznych (do zatwierdzenia)

27 - 28.09.2021

Zebrania z rodzicami. Przekazanie rodzicom wymagań edukacyjnych

19.10.2021

Zebranie Rady Pedagogicznej

do 12.11.2021

Powiadomienie rodziców i uczniów - klasa IVT o przewidywanych ocenach końcowych z przedmiotów zawodowych

15-16.11.2021 Zebrania z rodzicami
do 09.12.2021 Wpisanie ocen semestralnych klas maturalnych
10.12.2021 Koniec I semestru dla klas maturalnych
13.12.2021 Początek semestru II dla klas maturalnych
14.12.2021 Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjne śródroczne klas maturalnych
15.12.2021 Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych
14.01.2022 Koniec semestru dla pozostałych klas
do 14.01.2022 Wpisanie ocen semestralnych pozostałym klasom
17.01-30.01.2022 Ferie zimowe
30.01.2022 Początek semestru dla pozostałych klas
01.02.2022 Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjne śródroczne
02-03.02.2022 Zebrania z rodzicami wszystkich uczniów
14.03.2022 Zebranie Rady Pedagogicznej - szkoleniowe
15-16.03.2022 Zebrania z rodzicami wszystkich uczniów
do 25.03.2022 Powiadomienie uczniów klas maturalnych o przewidywanych końcowych ocenach niedostatecznych i wpisanie ich do dziennika
do 13.04.2022 Powiadomienie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych i wpisanie ich do dziennika
14-19.04.2022 Wiosenna przerwa świateczna
25.04.2022 Zebranie Rady Pedagogicznej. Klasyfikacja klas maturalnych
29.04.2022 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
do 20.05.2022 Powiadomienie wychowawców, uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i wpisanie do dziennika
do 06.06.2022 Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych i wpisanie ich do dziennika
20.06.2022 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
24.06.2022 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
28.06.2022 Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2 listopada 2021
  • 12 listopada 2021
  • 7 stycznia 2022
  • 2 maja 2022
  • 4-6 maja 2022
  • 17 czerwca 2022
  • 22-23 czerwca 2022

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.