foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Rok szkolny 2019/2020

Projekt „Praktyczne szkolenie zawodowe kluczem do europejskiego rynku pracy" nr 2019-1-PL01-KA102-061671 realizowany przez Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach

Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt ma na celu rozwinięcie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych – szczególnie w kwestii możliwości ich dostosowania i przydatności dla rynku pracy. Dedykowany jest dla 40 uczniów kształcących się w dziedzinie technik hotelarstwa oraz technik ekonomista. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 uczniów kształcących się w kierunku: technik hotelarstwa (16 uczniów) oraz technik ekonomista (24 osób) kształcących się w roku szkolnym 2019/2020 w klasach II i III, zwanych dalej Uczestnikami Projektu. Do udziału w Projekcie zostaną oni zakwalifikowani na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Organizacji wysyłającej.

Rok szkolny 2018/2019

Projekt „Małopolski wymiar edukacji" nr 2018-1-PL01-KA102-048674 realizowany przez Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt ma na celu rozwinięcie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych – szczególnie w kwestii możliwości ich dostosowania i przydatności dla rynku pracy. Dedykowany jest dla 30 uczniów kształcących się w dziedzinie technik hotelarstwa oraz technik ekonomista. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 uczniów kształcących się w kierunku: technik hotelarstwa (11 uczniów) oraz technik ekonomista (19 osób) kształcących się w roku szkolnym 2018/2019 w klasach II i III, zwanych dalej Uczestnikami Projektu. Do udziału w Projekcie zostaną oni zakwalifikowani na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną.

Informacje

Erasmus+ w ZS Proszowice

Zajęcia kulturowe i językowe w ZS Proszowice

Linki zewnętrzne

Małopolski Wymiar Edukacji - praktyki zagraniczne  ZS w Proszowicach (Facebook)

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.