DYREKTOR - mgr Dorota Król

ZASTĘPCA - mgr Andrzej Gądzikiewicz

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO - mgr Aleksander Wójcik