STATUTY

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W PROSZOWICACH

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W PROSZOWICACH

STATUT TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W PROSZOWICACH

STATUT SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W PROSZOWICACH

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W PROSZOWICACH

PRZEPISY PRAWNE

PRAWO OŚWIATOWE - USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. (DZ.U. POZ. 59)

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ - PRAWO OŚWIATOWE - USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. (DZ. U. POZ. 60)