foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego umożliwia mieszkańcom decydowanie na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. Budżet obywatelski Województwa pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski. Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach już po raz czwarty aplikuje o środki z Budżetu Obywatelskiego zgłaszając projekt edukacyjny pt. „W kręgu wielkiej polskiej kultury".

Projekt pt. „W kręgu wielkiej polskiej kultury", przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, ma na celu aktywne uczestnictwo w działaniach edukacyjnych. Głównym zadaniem jest poznawanie przez beneficjentów – młodzież szkolną ze szkół w powiecie proszowickim, wielkiej kultury narodowej poprzez empiryczne poznanie skłaniające młodego odbiorcę każdego etapu edukacyjnego do aktywnego działania w czasie wolnym od nauki szkolnej. Projekt ma być wartościową alternatywą dla biernego spędzania czasu w świecie multimediów. W ramach projektu będą się odbywać zajęcia kulturowe, historyczne, plastyczne, sportowe (przygotowujące młodzież do świadomego odbioru wytworów kultury narodowej), z technologii informacyjnej i redakcyjne (które ułatwią uczestnikom projektu sporządzanie dokumentacji z realizacji zadań objętych projektem w formie: prezentacji, filmu, wystawy, pokazu fotograficznego, reportażu i felietonu). Ważnym etapem będą wycieczki, konkursy i gry terenowe, które mają na celu utrwalenie wiedzy na temat kultury narodowej oraz aktywne i twórcze działania związane bezpośrednio z tematyką projektu. Warsztaty redakcyjne oraz z technologii informatycznej mają za zadanie uporządkowanie, usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy zdobytej na temat kultury narodowej. Zakup sprzętu multimedialnego ma służyć wykorzystaniu go do celów dydaktycznych założonych w projekcie. Będzie także służył w dalszej edukacji kulturowej będącej następstwem projektu.

 

Dla Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach to kolejna szansa na pozyskanie środków zewnętrznych. Pomysłodawcy tegorocznego zadania oczekują, że - dzięki głosom mieszkańców powiatu proszowickiego, młodzież spełni swoje marzenia poznawcze i kulturowe.

 

Małgorzata Słaby
Agnieszka Głowicka-Polkowska

 

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.