Z szacunkiem dla innych ludzi,
pielęgnując kulturę i tradycję narodową,
przygotowujemy młodego człowieka
do bycia obywatelem Zjednoczonej Europy

Bibliografia załącznikowa i przypisy


Bibliografia załącznikowa (literatura przedmiotu) - wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z internetu itp.), które autor wykorzystał przy pisaniu utworu lub które poleca czytelnikowi jako związane z tematem pracy. Jest zamieszczana najczęściej na końcu książki lub artykułu (rozdziału). Potocznie określana jest jako literatura przedmiotu lub krócej - literatura.

Przypisy - komentarze, objaśnienia, uwagi dodatkowe autora lub wydawcy odnoszące się do wskazanych wyrazów, zwrotów lub fragmentów tekstu. Przypisy mogą wskazywać źródło określonych danych i poglądów, wyjaśniać dodatkowo pewne fragmenty tekstu itp. Do przypisu kierują zawarte w tekście głównym odnośniki (odsyłacze) - najczęściej są to kolejne liczby, ale czasem stosuje się też znaki graficzne (np. gwiazdka). Przypisy umieszcza się u dołu strony, na której znajduje się komentowany fragment tekstu, na końcu rozdziału lub na końcu całej pracy. W dokumentach elektronicznych przypisy często mają charakter hipertekstowego odnośnika (linku) skojarzonego z treścią objaśnienia lub prowadzącego do innego dokumentu.

Przypisy a bibliografia załącznikowa - bibliografia z reguły ma szerszy zakres od przypisów - odnosi się do całej pracy, pokazuje czytelnikowi, z jakich źródeł korzystał autor pracy. Przypisy dotyczą konkretnych fragmentów pracy i są z tymi fragmentami powiązane odnośnikami (linkami). Niekiedy przypisy mogą tworzyć bibliografię załącznikową. Są wówczas umieszczane na końcu pracy (rozdziału).

Numer ISBN - międzynarodowy numer z zakodowanymi informacjami o wydawcy.

OPIS KSIĄŻKI

Opis książki powinien zwierać (czcionką pogrubioną zaznaczono elementy, które są obowiązkowe)

Nazwisko i imię autora, tytuł, wydanie, miejsce wydania, nazwa wydawcy, rok wydania, nr ISBN

Opis książki

Słowacki Juliusz, Balladyna, Wyd. 3, Warszawa, 1982, ISBN: 83-06-00041-2

Opis fragmentu książki

Łuczak Maciej, Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2002. ISBN 83-7337-189-3. I to jest nowa koncepcja sztuki,
s. 22-35

Opis artykułu w książce (pracy zbiorowej)

Bajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. Wyd. 2. 2000. ISBN 83-7052-804-X, s. 83-102

OPIS CZASOPISMA

Artykuł w czasopiśmie (opis artykułu powinien zawierać następujące elementy)

Nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, nr czasopisma,
nr strony

Kopacz Grzegorz, Z prokuratora adwokat. "Press" 2003 nr 9 s. 32-35

Recenzja w czasopiśmie

Maciej Lepianka, I w następnym dniu. Warszawa 1996. Rec. Lipka Krzysztof, Granica realizmu i fantazji. "Nowe Książki" 1997 nr 7 s. 48

Wywiad

Kieślowski Krzysztof: Ciągle poszukuję. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn. "Polityka" 1992 nr 50 s. 12

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

Elementy opisu

 • Autor
 • Tytuł (w formie występującej w źródle)
 • Typ nośnika - podany w nawiasie kwadratowym, np. [online], [CD-ROM], [taśma magnetyczna], [dyskietka]
 • Wydanie (wersja)
 • Miejsce wydania
 • Wydawca
 • Data wydania
 • Data aktualizacji
 • Data dostępu podana w nawiasie kwadratowym - dla dokumentów online
 • Warunki dostępu - dla dokumentów online
 • Numer znormalizowany: ISBN

Opis elektronicznej książki

KOPALIŃSKI, Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
[CD-ROM]. Wersja 1.0.3.16. Łódź, PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7231-731-3.

Opis fragmentu elektronicznej książki

KOPALIŃSKI, Władysław. Wielki Multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM]. Wersja 1.00.000. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 2000. Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych. ISBN 83-01-13194-2.

Opis artykułu z elektronicznego czasopisma

MIKOŁUSZKO, Wojciech, Były dwa gatunki człowieka! W: "Gazeta Wyborcza" [online]. 27.10.2004 [dostęp 28 października 2004]. Dostępny w World Wide Web: http://serwisy.gazeta.pl/nauka/1,34148,2359844.html

Źródło informacji: "Biblioteka w Szkole" 2004 nr 11 s. 26-27więcej...

Godziny otwarcia
biblioteki:

Kontakt: Tel.Fax:
/012/ 386 10 35

© Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach