foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Szanowni Rodzice,
Drodzy ósmoklasiści - kandydaci do Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach


Rekrutacja do Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach prowadzona jest z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego OMIKRON. Za pośrednictwem tego serwisu uczniowie lub ich rodzice mogą dokonać rekrutacji na rok 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych – liceów, techników oraz szkół branżowych.


Rejestracja w systemie rekrutacyjnym OMIKRON dla wszystkich kandydatów odbywa się z wykorzystaniem numeru PESEL. Wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym wniosek, należy wydrukować. Podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów. Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne ze złożeniem go we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

 

ZŁÓŻ WNIOSEK DO ZS PROSZOWICE
W SYSTEMIE OMIKRON

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.