foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Liceum Ogólnokształcące, jako jedyna szkoła w powiecie proszowickim i jedna z 22 województwa małopolskiego, otrzymało grant pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”- grant nr 2 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne.


Grant w wysokości 90 tyś. zł. Zostanie przeznaczony na zakup urządzeń cyfrowych, oprogramowania, nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które będą podstawą transformacji cyfrowej szkoły. Do nauczania zostaną wprowadzone elementy metody STEAM , z wykorzystaniem Kompetencji 4.0. Szkoła zostanie objęta wszechstronnym wsparciem koordynatorów. Po realizacji programu grantowego szkoła uzyska statut tzw. „Szkoły modelowej."

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.