foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Technikum w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach uzyskało honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2021" w rankingu najlepszych szkół w Polsce, przeprowadzanym przez miesięcznik „Perspektywy".


Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową, wśród nich znalazło się Technikum w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

Kapituła rankingu, złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz przewodniczących komitetów głównych olimpiad przyznała proszowickiemu Technikum 40 pozycję w klasyfikacji w Małopolsce. Zdobycie miejsca w czołówce Rankingu jest dla każdego technikum zasłużonym powodem do dumy. Warto się tym sukcesem pochwalić. Dlatego Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" wprowadziła dla najlepszych liceów i techników certyfikat - znak jakości, będący potwierdzeniem wysokiej jakości Szkoły. W zestawieniu generalnym Technikum w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach uzyskało honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020" i prawo używania graficznego znaku jakości.

 

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.