foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach po raz kolejny przystąpił do ogólnopolskiego projektu MEN "Razem na Święta". Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. W ubiegłym roku w akcję włączyli się uczniowie i nauczyciele z ponad 6 tys. placówek. Organizowali oni zbiórki darów dla potrzebujących, pomagali seniorom w przedświątecznych porządkach, odwiedzali osoby chore i samotne.

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji  miała nieco odmienny charakter. Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta" musiały mieć bezpieczny i odpowiedzialny charakter. Ważne było zachowanie dystansu społecznego oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. 

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.