foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Edward Czesak z zarządu województwa uroczyście wręczył nauczycielom certyfikaty z okazji ukończenia szkolenia z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej. Trzyetapowe szkolenie przeprowadzono w ramach projektu „Małopolska chmura edukacyjna. Nowy model nauczania". W gronie wyróżnionych nauczycieli była także anglistka z Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach - Pani mgr Anna Sobesto.

Województwo małopolskie jest pionierem modelu upowszechniania wiedzy dzięki projektowi „Małopolska chmura edukacyjna. Nowy model nauczania". Zakłada on prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w regionie, w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną oraz szkolenia nauczycieli z wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w edukacji. Przedsięwzięcie jest pierwszą tak poważną a jednocześnie unikatową inicjatywą na skalę ogólnokrajową, umożliwiającą współpracę szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami, a co za tym idzie uczniów z pracownikami akademickimi. Projekt jest również bardzo dobrym uzupełnieniem podstawy programowej w szkołach. Tak duża sieć powiązań daje szanse zaowocować szerszą współpracą pomiędzy szkołami i uczelniami także w innych obszarach. Beneficjentem projektu "Małopolska chmura edukacyjna" jest także proszowicki Zespół Szkół.

Zobacz także: Ogniwo niezbędne w procesie edukacji

 

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.