foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

W maju 2019 r. pierwsza grupa młodzieży Technikum w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach wyjedzie na praktyki zawodowe do Grecji. Wyjazd zagraniczny poprzedzają zajęcia językowe i kulturowe, prowadzone przez greckiego lektora.

Niebawem 15-osobowa grupa uczniów Technikum z proszowickiego Zespołu Szkół wyjedzie na swoje pierwsze zagraniczne praktyki, realizowane w ramach projektu „Małopolski wymiar edukacji", finansowanego z Funduszy Europejskich Erasmus+. W szkole zaczęto już przygotowania do wyjazdu. Uczestnicy majowej wyprawy, pod czujnym okiem greckiego lektora, poznają grecki alfabet, ćwiczą podstawowe zwroty i wyrażenia. Zajęcia dotyczą także sfery kulturowej, uczniowie z zaciekawieniem uczestniczą w wykładach poświęconych historii i tradycji Grecji. Praktyczne zajęcia kulturowe obejmują m.in. warsztaty taneczne. Przed wyjazdem młodzież odbędzie także zajęcia rozwijające z języka branżowego angielskiego oraz otrzyma wsparcie pedagogiczne.

Projekt, w którym uczestniczą uczniowie Technikum (grupa ekonomiczna i hotelarska) otwiera szanse na podniesienie kompetencji językowych, realizacji działań o skali międzynarodowej, które wpłyną nie tylko na rozwój osobisty beneficjentów, ale także na zwiększenie potencjału organizacyjnego Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.


Agnieszka Głowicka-Polkowska

Zobacz zdjęcia

Zobacz zdjęcia

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.