foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

W dniu 25 marca 2019 roku uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach odbyli zajęcia na strzelnicy sportowej w Krakowie. Następnie doskonalili swoje umiejętności z zakresu strzelania, budowy broni i wykrywania min w Jednostce Wojskowej 5 Batalionu Dowodzenia w Krakowie.

 

Artur Wcisło

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.