foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Uczennice Technikum w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa, uzyskały kwalifikacje do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się  343 uczestników z całej Polski, w tym dwie uczennice z Proszowic -  Izabela Walczyk i Angelika Starańska.  

 

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej ma na celu:

  • Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji.
  • Kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich.
  • Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich.
  • Motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych.
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
  • Stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań.
  • Prowadzenie współzawodnictwa miedzy szkołami.
  • Integrację środowiska hotelarskiego.

 

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.